Vid beställning av reservdelar, observera att du alltid måste ange serienummer på vagnen för att minimera felbeställningar.
Du hittar numret på vänster sida av korstaget under motorkåpan (enligt bild).

Reservdelslista