239HB

För att din NM Work Positioner ska fungera optimalt och hålla i många år framöver är det av största vikt att den underhålls enligt våra rekommendationer.
Skulle dock något skadas eller slitas ut kan du alltid hitta reservdelar till din NM Work Positioner.