back-bone

Förebygg arbetsskador och ryggbesvär med NM Lyftvagnar

Sedan 1994 har vi varit med och bidragit till en bättre arbetsmiljö och minskad tung manuell hantering runt om i världen. Genom att använda en lättmanövrerad, batteridriven lyftvagn minskar påfrestningen på rygg, muskler, senor och leder.

Särskilt utsatta områden vid manuell hantering av tunga lyft:

  • Ländrygg
  • Skuldror och axlar
rygg300

Mobila tekniska hjälpmedel är ett mycket bra alternativ för att minska eller eliminera den manuella hanteringen. Arbetsmiljöverket rekommenderar inga manuella lyft över 25 kg och upprepade lyft bör ej överstiga 15 kg. Tunga lyft bör i möjligaste mån undvikas helt, framförallt lyft i kombination med sneda, böjda eller vridna arbetsställningar, vilket ökar skaderisken ytterligare.

 

Ergonomiska belastningsfaktorer

Det näst vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar år 2019 var på grund av ergonomiska belastningsfaktorer. Ergonomiska belastningsorsaker förorsakades ofta av en kombination av olika faktorer, bland annat tunga lyft och förflyttningar av bördor, ensidigt och monotont arbete samt olämpliga arbetsställningar*.

 

 

*Källa: Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöstatistik Rapport 2020:01

En investering för både välmående och produktivitet

Investera i personalen genom att erbjuda rätt hjälpmedel som underlättar arbetet. Att utrusta arbetsplatsen med ergonomiska lyfthjälpmedel är en billig försäkring för att undvika belastningsbesvär.

Tips för en friskare arbetsmiljö

  • Undvik rörelser och lyft som belastar rygg och axlar.
  • Minimera obekväma och repetitiva rörelser
  • Använd alltid lyfthjälpmedel där det är möjligt
  • Variera din arbetsställning och ta pauser